เงื่อนไขการใช้บริการ

1. หลักการโดยทั่วไป

1.1.การเข้าใช้งานเว็บไซต์ hengwin999.com หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับhengwin999.com ไม่ว่าจะเป็น การเข้าใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อืนๆ การดาวน์โหลด ต่างๆ จะถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ hengwin999.com นี้ รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ (i) เงื่อนไขการสมัครสมาชิก (ii) กฎการวางเดิมพันทั้งหมด (iii) นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และ (iv) กฎกติกาในการเล่นเกมส์แต่ละเกมส์ (ในที่นี้เรียกว่า ข้อตกลงและเงื่อนไข)

1.2.เงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้ ถือเป็นข้อผูกพันระหว่างคุณกับ hengwin999.com

1.3.ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไข หรือกฎกติกาของเกมส์ต่างๆ ไม่สอดคล้องกัน ให้ยึดข้อมูลที่มีการอัพเดทล่าสุดเป็นหลัก และหากมีข้อกำหนดใดๆ ที่ระบุอยู่ในกติกาหรือเงื่อนไขการเล่นเกมส์ แต่กฎดังกล่าวไม่ได้ระบุอยู่ใน ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ทุกอย่างยังคงถือว่ามีผลบังคับใช้ระหว่างผู้ใช้งาน และบริษัท

2 การยืนยันเกี่ยวกับคุณสมบัติของลูกค้า

2.1 ในการยอมรับกติกาและเงื่อนไข ในกรณีข้อบังคับเกี่ยวกับอายุของลูกค้าต้องเกิน 18 ปีขึ้นไปตามระเบียบข้อบังคับถ้าลูกค้าอายุไม่ถีง 18 ปี บริษัท มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการวางเดิมพันของท่านได้ ทันทีที่ตรวจพบ

2.2 ลูกค้าที่ต้องการวางเดิมพันกับทางเวปไซค์ควรศึกษา กฎหมายของแต่ละประเทศให้ดีก่อนเล่นในบางประเทศไม่อนุญาติให้เล่นพนันบนเวปไซค์ ดังนั้นถ้าลูกค้าควรจะทราบเรื่องนี้ก่อนสมัครเข้ามาใช้บริการกับทางเวปไซค์

a.จากประเทศที่มีกฎหมายห้ามให้เล่นการพนัน

b.ถ้าลูกค้าเป็นประชาชนของประเทศที่ต้องห้ามในการเล่นพนัน (ที่ไม่เกี่ยวกับสถานที่ที่กำลังอาศัยอยู่ )

c.หากท่านลูกค้าเป็นพลเมืองหรือผู้อยู่อาศัยหรือในเขตอำนาจของประเทศต่อไปนี้: ฮ่องกง, เขตปกครองพิเศษของสาธารณรัฐประชาชนจีน, สหรัฐอเมริกา, สิงคโปร์, ไต้หวัน, มาเก๊า, ออสเตรเลีย, เบลเยี่ยม, บัลแกเรีย, ไซปรัส, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ก, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, กรีซ, อิสราเอล, อิตาลี, มอนเตเนโก, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด์, ซานมาริโน, สเปน, สวิตเซอร์แลนด์, ตุรกี, ย ูโกสลาเวีย (บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, โครเอเชีย, มาซิโดเนีย, เซอร์เบีย, สโลวีเนีย, มอนเตเนโกร) และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (ประเทศเหล่านี้คือ "เขตอำนาจประเทศต้องห้าม")

2.3 ถ้าลูกค้าได้มีความเห็นด้วยและยอมรับแบบไม่มีเงื่อนไขในกติกาที่บริษัทกำหนดขึ้นที่จะสมัครใช้บริการกับทางบริษัทดังข้อกำหนดดังต่อไปนี้

a.เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะศึกษากฎหมายของประเทศของท่านก่อนสมัครเล่นกับทางบริษัทหรือก่อนการวางเดิมพัน ดังนั้นหากเกิดปัญหาภายหลังบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมายซึ่งได้ถูกกำหนดไว้ในแต่ละประเทศ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดใดทั้งสิ้นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

b.ลูกค้ารับรู้แล้วและจดจำได้ว่า บริษัทได้ทำการดำเนินธุรกิจ ภายใต้กฎหมายของประเทศ ที่บริษัทจดทะเบียนไว้ ซึ่งมีกฎหมายรองรับโดยชัดเจน บริษัทได้พยายามทำทุกอย่างที่จะทำให้ธุรกิจมีความปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย

2.4 อย่างไรก็ตามที่ไม่เข้าเงื่อนไขข้อ 2.2 และ 2.3 บุคคลที่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็น บุคคล หน่วยงาน หุ้นส่วน บริษัท หรือ กลุ่มบุคคลอื่น ได้พักอาศัยหรือมีความร่วมมือกับคณะบุคคลในประเทศดังกล่าว ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายของประเทศนั้นนั้น อาจไม่สามารถใช้บริการของเวปไซค์ได้

a.ลูกค้าไม่ได้อยู่ในประเทศที่มีข้อบังคับต้องห้ามในการเล่นการพนันของกฎหมาย

b.ลูกค้าไม่ได้วางเดิมพันและฝ่าฝืนระเบียบอันใดอันหนึ่งในข้อ 2.2 หรือ 2.3

2.5ลูกค้าเห็นด้วยกับข้อบังคับในการใช้เวปไซค์ทุกประการ และยินยอมปฎิบัติตามเงิ่อนไขที่เวปไซค์กำหนดขึ้น ซึ่งถ้าเกิดมีการวางเดิมพันแล้วเสีย ลูกค้า ยินดีที่จะรับผิดชอบด้วยตัวเองทั้งหมด

2.6ลูกค้าเห็นด้วยทุกประการโดยไม่มีเงื่อนไขในการใช้เวปไซค์และจะไม่นำเวปไซค์นี้ไปใช้ประโยชน์ในการเป็นตัวแทนนอกเสียจากว่าจะได้รับความยินยอมจากเวปไซค์ก่อน และลูกค้าไม่มีอำนาจที่จะนำเวปไซค์ไปทำการตลาด ตีพิมพ์ หรือประโยชน์อื่นใด้ที่ไม่ได้รับความยินยอมจากทางเวปไซค์ก่อน

2.7ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบทันที ถ้ามีการผิดพลาดในเรื่องของระบบการคิดเงินทำให้มีการปรับยอดเงินที่ผิดไปจากที่ควรจะเป็น ซึ่งทำให้บัญชีของลูกค้าไม่ตรงตามความเป็นจริง

2.8ลูกค้ายอมรับที่จะรักษาผลประโยชน์ให้กับตัวเวปไซค์ ไม่ทำความเสียหายให้กับบริษัท และไม่เปิดเผยข้อมูลให้บุคคลอื่นเช่น พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาผู้แนะนำ ตัวแทน หรือคณะบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวลูกค้าเข้ามาใช้บริการเวปไซค์ ซึ่งเป็นเหตุให้ เกิดปัญหา การทำผิดกติกาดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

2.9ลูกค้ายอมรับใน เงื่อนไขและกติกา ในการรับจดหมายข่าวอัพเดทจากทางเว็บไซต์ผ่านทางอีเมล์ที่ลูกค้าใช้งานสมัครสมาชิก หากลูกค้าต้องการที่จะยกเลิกการรับอัพเดทข่าวสารจากทางเว็บไซต์ ลูกค้าสามารถติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ห้องสนทนาสด เพื่อแจ้งความจำนงดังกล่าว

3 ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี และข้อมูลส่วนตัว

3.1เมื่อลูกค้าได้ทำการฝากและถอนเงินกับทางบริษัท ลูกค้าควรจะ ใช้วิธีการฝากถอนวิธีเดิมเพื่อความปลอดภัยในบัญชีของลูกค้าเอง ลูกค้าไม่มีสิทธิที่ใช้เวปไซค์เป็นสือกลางในการเคลื่อนย้ายเงินเข้าออกโดยประโยชน์ส่วนตน นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทก่อน

3.2เพื่อที่จะเข้าระบบเพื่อใช้บริการกับทางบริษัท ลูกค้าจำเป็นจะต้องสม้ครเพื่อเปิดบัญชีกับทางบริษัทก่อน ถีงจะเป็นลูกค้าที่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

3.3ลูกค้าต้องยินดีที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้กับทางบริษัท และ ต้องแน่ใจว่าข้อมูลที่ให้กับบริษัทบนเวปไซค์นั้นเป็นข้อมูลปัจจุบันของตัวลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ บัญชีธนาคารลูกค้าต้องเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความจริงในการสมัครเปิดบัญชีกับทางบริษัท ถ้าลูกค้าเดิมพันได้ตามระเบียบของเวปไซค์เสร็จสมบูรณ์และได้รับการตอบรับจากทางบริษัทแล้ว จึงจะถือว่าเป็นลูกค้าที่ถูกต้องตามข้อบังคับ และมีสิทธิที่จะวางยันการเป็นเจ้าของบัญชีของตัวลูกค้าให้กับทางบริษัทในบางครั้งถ้าจำเป็นถ้าบริษัทร้องขอของบริษัท เมื่อการสมัครไม่ปฎิบัติตามระเบียบดังกล่าวจะถือว่าลูกค้าผิดสัญญา

3.4ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้นบัญชีเพิ่มเติมที่ลูกค้าเปิดขึ้น หรือ บริษัทตรวจสอบได้ว่าลูกค้ามีบัญชีมากว่า 1 บัญชี บริษัทสามารถที่จะปิดบัญชีนั้นได้ทันที

3.5ลูกค้าที่ได้สมัครเรียบร้อยแล้วจะได้รับชื่อและรหัสในการเข้าระบบ เป็นหน้าที่ของลูกค้าที่จะเก็บข้อมูลส่วนตัวนี้ไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้บัญชีของลูกค้าเอง ถ้าลูกค้าสงสัยว่ามีบุคคลอื่นใดลักลอบเข้ามาในบัญชีของท่านให้รีบแจ้งให้บริษัททราบโดยตัวลูกค้าเอง อย่างไรก็ตามรายการเดิมพันที่เล่นผ่านทางเวปไซค์ถือว่ามีผลได้เสีย ถูกต้องตามกติกาด่วน เพื่อทางบริษัทจะได้หาทางเปิดบัญชีใหม่ให้กับท่านเพื่อประโยชน์กับ

3.6ลูกค้าควรแจ้งให้ทางบริษัททราบโดยเร็วที่สุดที่รู้ว่า มีบุคคลภายนอกลักลอบเข้าไปใช้บัญชีของท่าน เพื่อความปลอดภัยของตัวลูกค้าเอง และบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือเชื่อว่าลูกค้าไม่ได้วางเดิมพันเอง ลูกค้าต้องรับผิดชอบการเดิมพันที่เกิดขึ้นทุกรายการ ถ้ามีข้อสงสัยว่ามีคนภายนอกลักลอบใช้บัญชีรีบติอต่อบริษัทด่วนที่ หน้าcontact us

3.7ลูกค้าควรจะเปลี่ยนรหัสของท่านในการเข้าระบบ บ่อยขึ้นเพื่อประโยชน์ของตัวลูกค้า อย่างไรก็ตามถ้าบริษัทตรวจสอบได้ว่ามีผู้ลักลอบมาใช้บัญชีของท่านบริษัท มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเข้าระบบของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3.8เพื่อรักษามาตราฐานความปลอดภัยให้อยู่ในระดับสูง บริษัทอาจมีการสุ่มตรวจ เพื่อความปลอดภัยของบัญชีลูกค้าเอง

3.9ลูกค้าควรจะตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีของท่านทุกครั้งที่เข้าระบบ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับยอดเงินไม่ตรงเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบโดยเร็วที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของตัวลูกค้าเอง กำหนดการจากวันที่ท่านคิดว่าบัญชีผิดคือ 30 วันตามปฎิทิน ท่านสามารถส่งข้อมูลมาได้ตามอีเมลล์ที่หน้า contact us

3.10บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะปิดบัญชีหรือบล๊อค บัญชีที่มีปัญหา โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตามรายการเดิมพันที่ค้างไว้ในบัญชีถือว่ามีผลได้เสียตามปกติ

3.11ลูกค้าอาจจะทำการถอนเงินออกจากบัญชีที่มีปัญหาที่กล่าวไว้ข้างต้นถ้าได้รับการยืนยันจากทางบริษัทว่ามีผู้ลักลอบเข้าระบบ

3.12ลูกค้าอาจจะยกเลิกบัญชีที่เปิดใช้กับบริษัทโดยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งข้อมูลมาได้ตามที่อยู่ ที่หน้า contact us. ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ที่จะยกเลิกบัญชี ลูกค้าจะต้องหยุดใช้เวปไซค์ทันที เมื่อได้รับการยืนยันการยกเลิกบัญชีแล้วยังมีการวางเดิมพันบัญชีนั้น ทุกรายการที่เดิมพันนั้นนั้น เกิดขึ้นก่อนที่ลูกค้าจะแจ้งความประสงค์ยกเลิกบัญชีกับทางบริษัทเล่นเข้ามาถือว่าไม่ได้เสีย คืนทุนทุกกรณี นอกเสียจากว่ารายการ

3.13บริษัทอาจระงับหรือยกเลิกบัญชีของลูกค้าได้ทันที่ หากตรวจพบว่าลูกค้าทำผิดกติกาข้อหนึ่งข้อใดที่กล่าวมาข้างต้น ในกรณีที่มีความผิดพลาดที่เกิดจากลูกค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบแก้ไข ภายใต้เงื่อนไข และกติกาที่ระบุไว้ในเวปไซค์ และขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการถอนเงินไว้ชั่วคราว จนกว่าจะตรวจสอบแก้ไขและหาข้อเท็จจริงได้

4 กติกาการตอบรับการเดิมพัน

4.1บริษัทยอมรับการเดิมพันจากลูกค้าที่สมัครถูกต้องตามระเบียบผ่านทางเวปไซค์เท่านั้น

4.2รายการเดิมพันถูกลงความเห็นว่าได้ถูกเล่นผ่านทางอินเตอร์เนตและข้อมูลได้ถูกเก็บบับทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทซึ่งอยู่ในที่ที่ทางบริษัทได้จดทะเบียนไว้ ดังนั้นทางเวปไซค์จะยึดถือตามข้อมูลการเล่นทีบันทึกไว้ในระบบของทางบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ลูกค้าและบริษัทมีที่บริษัทตั้งไว้เพื่อความถูกต้องความเห็นตรงกันที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าวพิสูจน์ สอดล้องกลับเงื่อนไข และกติกา

4.3เมื่อลูกค้าได้ทำการวางเดิมพันเสร็จสมบูรณ์แล้ว ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลการเล่นของตัวเองได้ในเวปไซค์ที่เป็นการยืนยันการเล่น

4.4การวางเดิมพันของลูกค้าจะถือเป็นยกเลิกไม่ได้เสียถ้าเกิดปัญหาขัดขัองเกี่ยวกับระบบการส่งผ่านข้อมูลทำให้ข้อมูลไม่ถูกส่งผ่านมาถีงบริษัท

4.5ลูกค้าจะไม่ได้รับอนุญาติในการขอเปลี่ยนแปลงการวางเดิมพันหลังจากข้อมูลได้ถูกบันทึกยอมรับและบันทึกไว้ในระบบแล้ว แต่ในกรณีที่ลูกค้ายืนยันว่าได้ยกเลิกการเล่นก่อนที่จะเข้าไปในระบบ บริษัทขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจเช็คข้อมูลการเดิมพันให้ดี เพราะการได้เสียจะยึดการตอบรับแล้วบริ ษัทขอสงวนสิทธ์ที่จะใช้ข้อมูลนั้นในการพิจารณาหลักการวางเดิมพันว่าบริษัทได้ตอบรับหรือไม่ลูกค้าควรแจ้งให้บริษัททราบก่อนที่รายการนั้นจะได้รับการตอบรับ แต่ถ้าได้รับข้อมูลที่ได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้วเป็นหลัก อย่างไรก็ตามถ้ามีข้อโต้แย้งเรื่อง

4.6ระบบการเก็บข้อมูลการเล่นของลูกค้าจะถูกบันทึกลงในตัวเก็บข้อมูลของบริษัท ซึ่งถ้ามีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับรายการที่เดิมพันบริษัทจะใช้ข้อมูลที่บันทึกไว้เพื่อยืนยันกับลูกค้ากรณีมีข้อโต้แย้ง ในส่วนของลูกค้าและบริษัทมีความเห็นตรงกันที่จะแก้ข้อขัดแย้งเพื่อทำให้ถูกต้องโดยใช้ข้อมูลที่เก็บบันทึกดังกล่าว

4.7บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดราคาในคู่ใดใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อน การพยายามเล่นในคู่ที่ราคาถูกปิดจะไม่มีการได้เสียและถูกปฎิเสธจากระบบ

4.8บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับการเดิมพันของลูกค้าโดยไม่จำเป็นต้องมีเหตุผล หรือมีการบล็อคการเข้าระบบของลูกค้าถ้าบริษัททราบว่าลูกค้าได้ทำผิดระเบียบกติกาของทางบริษัท โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การกระทำใดใดก็ตามที่เป็นการล่วงละเมิด กติกาการเล่นต้นที่ได้กล่าวมาทั้งหมดและได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าว่ามีผู้ละเมิดบริษัทมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามข้าง

4.9บริษัทไม่ขอรับผิดชอบเกี่ยวกับความผิดพลาดของระบบสื่อสารทางคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลการรับการเดิมพันไม่มาถีงระบบของบริษัท

4.10การวางเดิมพันที่สมบูรณ์จะต้องได้รับการประกาศเป็นข้อความในการรับการวางเดิมพันในเวปไซค์ ซึ่งการวางเดิมพันที่เสร็จสมบูณ์จะมีรูปแบบลักษณะใดนั้นท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ กฎ และกติการในการเล่นข้างในเวปไซค์ ถ้ารายการเล่นได้รับการอนุมัติหลังจากเวลาที่ทางสงวนสิทธ์ในการยกเลิกการเล่นในบางกรณีในรายการเล่นที่มีปัญหาเวปไซค์กำหนด ทุกรายการที่เล่นเข้ามาจะถือว่าไม่มีผลได้เสีย บริษํทขอ

5 บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับข้อกำหนดของหนี้สินในการเดิมพัน

5.1จำนวนเงินที่ลูกค้าชนะ หรือ ลูกค้าเสียจะถูกเครดิตหรือหักลบจากบัญชีลูกค้าขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันสุดท้ายที่ได้รับการยืนยัน . บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือกแหล่งที่มาของข้อมูลที่จะใช้ในการตรวจสอบและลูกค้าได้ยินยอมที่จะยอมรับเงื่อนไขนี้

5.2อาจมีความเป็นไปได้ที่การปรับยอดเงินในบัญชีของลูกค้าไม่ตรงตามความเป็นจริง ดังนั้นเป็นหน้าที่ของลูกค้าที่จะต้องคอยตรวจสอบยอดเงินในบัญชึของตัวเอง ถ้าลูกค้านำยอดเงินที่ได้จากความผิดพลาดของระบบไปวางเดิมพัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิมพัน คู่นั้น และลูกค้าจะต้องคืนเงินอันเนื่องมาจากความผิดพลาดคืนให้กับทางบริษัท

5.3บริษัทจะไม่ขอรับผิดชอบความผิดพลาดเกี่ยวกับการพิมพ์ ระบบปฎิบัติงาน พนักงานของบริษัท ซึ่งเปิดราคาผิด ซึ่งกระทบต่อการวางเดิมพันของลูกค้า หรือ ความผิดพลาดอื่นอื่นในลักษะใกล้เคียงกัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการวางเดิมพันในคู่นั้นนั้นได้ทุกเวลา

5.4บรัษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ ในเรื่องความถูกต้อง สัญญา การละเมิด ความประมาท ในทุกเรื่องซึ่งได้บัญญัติไว้ในกฎหมายข้อบังคับการใช้เวปไซค์ ซึ่งอาจนำไปสู่ความสูยเสียไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมท ในความผิดพลาดของการส่งผ่านข้อมูลจากลูกค้ามาสู่เวปไซค์ หรือความผิดพลาด หรือการล่าช้าของระบบ ความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งอาจกระทบต่อผลการวางเดิมพันของลูกค้า หรือสาเหตุอื่นใดเกี่ยวกับข้อมูลในตัวเวปไซค์ ความผิดพลาดของระบบ บุคคลใดก็ตามที่ใช้ข้อมูลในตัวเวปไซค์แล้วกำไรน้อยลง หรือผลเสียหายใดใดก็ตามที่จะตามมาภายหลัง ทางเวปไซค์ไม่ขอรับผิดชอบทั้งสิ้นได้รับความสูญเสียขาดทุน การได้

5.5บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการผิดพลาดของข้อกำหนดเงื่อนไขต่างต่างนอกเสียจากว่ามีเหตุผลที่สามารถควบคุมได้

5.6บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ที่จะถอดถอนส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเวปไซคค์เมื่อไรก็ได้เพี่อผลประโยชน์ของตัวลูกค้าเองในเรื่องการฝากเงิน

6 การใช้ประโยชน์ของตัวเว็ปไซค์

6.1บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการล็อคบัญชีของลูกค้าเมื่อตรวจสอบแล้วว่าลูกค้าฝ่าฝืนกติกาของบริษัทหรือการยก เลิกรายการเล่นหรือการริบเงินในบัญชีถ้าตรวจสอบด้าว่าลูกค้าได้สมัครเข้ามาเพือทำการฟอกเงินหรือมีเจตนาไม่บริสุทธิ์ และลูกค้าได้รับทราบถีงกติกาของบริษัทอย่างดีแล้วระหว่างประเทศ ไม่อนุญาติให้ทำการฟอกเงิน ถ้ามีการตรวจสอบพบว่า ลูกค้าทำการฟอกเงิน โดยใช้เวปไซค์เป็นสื่อลูกค้าได้รับทราบถีงข้อมูล และ กติกาดังกล่าวข้างต้นเกี่ยวกับการใช้เวปไซค์แล้ว ในการทำผิด กฎหมายท้องถิ่นหรือ จากทางเวปไซค์กลาง บริษัทสามารถ ยึด หรือ ระงับเงินในบัญชีดังกล่าวได้ นอกเสียจากว่า ลูกค้าจะยื่นยันและพิสูจน์ได้ว่าการเล่นมีเจตนาบริสุทธิ์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอข้อมูลเพิ่มเติม และเอกสารยืนยันจากลูกค้า หรือ กลุ่มบุคคลผู้เกี่ยวข้องได้เจตนาบริสุทธิ์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอข้อมูลเพิ่มเติม และเอกสารยืนยันจากลูกค้า หรือ กลุ่มบุคคลผู้เกี่ยวข้องได้เพื่อใช้ในการพิสูจน์

6.2บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการวางเดิมพันหรือระงับการถอนเงินถ้าตรวจพบว่า มีบุคคล หรือ กลุ่มบุคคลที่ลักลอบเข้าระบบเพื่อทำการโกง บริษัทจะทำการสอบสวนและระงับบัญชีที่มีปัญหาทันที

6.3บริษัทมีสิทธิที่จะยกเลิกการเดิมพันหรือระงับการถอนเงินหรือริบเงินในบัญชีถ้าตรวจพบว่าลูกค้าเข้ามาเพื่อประสงค์จะฟอกเงิน ในส่วนของลูกค้าได้รับทราบถีงกติกาข้อนี้ดีแล้ว และยินดีที่จะปฎิบัติตามกติกา โดยที่จะควบคุมไปถีง ลูกจ้าง ผู้ถือหุ้น ที่ปรึกษา หรือผู้ให้คำแนะนำ สำหรับการกระทำความผิดทำให้เวปไซค์เสียหาย หรือสิ่งที่ทำให้เชื่อว่า มีการโกงเกิดขึ้น จากการตั้งใจที่จะฟอกเงิน บริษัทมีสิทธิ์ตามกฎหมายทุกประการที่จะยึดหรือระงับเงินในบัญชีของลูกค้าผู้นั้น หรือ กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถีง บริษัท สามารถ ยกเลิกรายการเล่นที่เล่นเข้ามาที่สงสัยว่ามีเจตนาไม่บริสุทธิ์ นอกเสียจากว่า มีเหตุผลที่จะแสดงว่าการเล่นเข้ามามีเจตนาบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินตามกติกาและเงื่อนไขของเวปไซค์

6.4การทำผิด และ /การโกง หรือการไม่ปฎิบัติตามกฎกติกาเงื่อนไข ข้อบังคับ ของเวปไซค์มีความผิด เช่น การเปิดบัญชีมากกว่า 1 รหัสต่อ 1ท่าน จำนวนเงินที่ถูกกำหนดในการวางเดิมพัน การกำหนดจำนวนเงินที่ได้ การลักลอบเข้าระบบหรือการไม่ได้รับอนุญาติให้ใช้เวปไซค์ หรือลักลอบเข้าระบบของผู้อื่น มีความผิดตามกฎหมาย ยิ่งไปกว่านั้น ความพยายามที่จะใช้เวปไซค์เชื่อมต่อระบบ เพื่อการโอนเงินจากบัญชี หนึ่งไปอีกบัญชีหนึ่ง การเล่นพนันเพื่อใช้เวปไซค์เป็นสือกลางในการขนถ่ายเงิน มีความผิดตามกฎหมายการฟอกเงิน ทุกประการ